Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Višestruki integral na n-pravokutniku

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je I n-pravokutnik

Za funkciju

kažemo da je R-integrabilna na n-pravokutniku I, ako je donji Riemannov integral jednak gornjem Riemannovom integralu funkcije f, tj. 
_

 _

U tom se slučaju ta zajednička vrijednost zove Riemannov integral funkcije f na n-pravokutniku I ili višestruki integral i označava se s


   


ili


Izvor:

Matematička analiza 3, Šime Ungar, Zagreb, 1994.

Font 1 Font 2