Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Jordanova mjera skupa u Rn

Engleski naziv: ???

Definicija:
Za skup

kažemo da ima volumen ili da je J-izmjeriv, ako je omeđen i postoji n-pravokutnik I takav da je

i da je karakteristična funkcija skupa S

definirana sa

inače

R-integrabilna. U tom slučaju broj


zovemo volumen skupa S i označavamo s


Izvor:

Matematička analiza 3, Šime Ungar, Zagreb, 1994.


Font 1 Font 2