Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

R-integrabilna funkcija na omeđenom skupu u Rn

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je

proizvoljan J-izmjeriv skup te neka je

n-pravokutnik takav da vrijedi

Neka je

omeđena funkcija. Funkciju

 _

 

definiramo na sljedeći način

 _
Kažemo da je omeđena fukcija f R-integrabilna na omeđenom skupu S ukoliko je
 _
R-integrabilna na n-pravokutniku I, i definiramo


 _

Izvor:

Matematička analiza 3, Šime Ungar, Zagreb, 1994.

Font 1 Font 2