Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Skup cijelih brojeva

Engleski naziv: The set of integers

Definicija:
Brojevi 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, . . . zovu se cijeli brojevi. Oni čine skup koji zovemo skup cijelih brojeva i označavamo s


Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.


Font 1 Font 2