Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Skup racionalnih brojeva

Engleski naziv: The set of rational numbers

Definicija:
Brojevi oblika m
n
zovu se racionalni brojevi ako je m cijeli broj, a n prirodni broj.
Svi takvi brojevi čine skup racionalnih brojeva koji označavamo s

m
n
p
q

Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2