Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Konačan skup

Engleski naziv: Finite set

Definicija:
Skup S je konačana ako je prazan, ili ako postoji prirodan broj n takav da S možemo pisati u obliku

s tim da je

   


Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.


Definicija:
Kažemo da je skup A beskonačan ako je bijektivan s nekim svojim pravim podskupom

Kažemo da je skup konačan ako nije beskonačan.
Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.


Font 1 Font 2