Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Beskonačan skup

Engleski naziv: Infinite set

Definicija:
Skup je beskonačan ako nije konačan.
Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.


Definicija:
Kažemo da je skup A beskonačan ako je bijektivan s nekim svojim pravim podskupom


Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2