Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Aksiom o matematičkoj indukciji

Engleski naziv: ???

Definicija:

Neka je M podskup skupa prirodnih brojeva. Pretpostavimo da M ima sljedeća svojstva:

(1)     1 ∈ M
(2)     (∀ n ∈ M) n ∈ M ⇒ n+1 ∈ M

Zaključak: M=N.


Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2