Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Decimalni broj

Engleski naziv: Decimal number

Definicija:
Broj


dn =

a0 +
a1
__
10

+
a2
__
102

+ . . . +
an
__
10n

ili njemu suprotan - dn zove se decimalan broj ako je

   
Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.


Font 1 Font 2