Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Kompleksan broj

Engleski naziv: Complex number

Definicija:
Neka je polje realnih brojeva i

skup svih uređenih parova realnih brojeva. Za bilo koja dva uređena para

definiramo

(1) (a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)

(2) (a, b) (c, d) = (a c - b d, a d + b c).

Sa (1) je definirano zbrajanje, a sa (2) množenje na skupu

kojeg zajedno s navedenim operacijama zovemo skupom kompleksnih brojeva i označavamo ga sa

Elemente skupa zovemo kompleksni brojevi.

Kompleksan broj (0, 1) zovemo imaginarna jedinica i označavamo slovom i. Tako je

i2 = (0, 1) (0, 1) = (-1, 0).

Kako (-1, 0) možemo identificirati s

često se piše i


Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2