Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Karakteristična funkcija

Engleski naziv: Characteristic function

Definicija:
Za neprazan podskup A nekog skupa S fukciju

definiramo ovako:
Takva funkcija zove se karakteristična funkcija skupa A.
Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2