Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Najveće cijelo

Engleski naziv: ???

Definicija:
Svaki realan broj x možemo na jedinstven način pisati u obliku

x = y + t,

gdje je y cijeli broj i t pozitivan od 1 strogo manji broj, tj.

Tako dobiven broj y zovemo najveće cijelo od x i označavamo ga sa

Stoga je sa

definirana funkcija sa u

Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2