Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Grupa

Engleski naziv: Group

Definicija:
Uređeni par koji se sastoji od nepraznog skupa i binarne operacije

nazivamo grupa ako su ispunjeni ovi uvjeti: (1) binarna operacija je asocijativna, tj.

(2) za binarnu operaciju postoji i jednoznačno je određen neutralni element, tj.
sa svojstvom

(3) svaki element je invertibilan, tj. za svaki postoji i jednoznačno je
određen sa svojstvom

Ili kraće, grupa je monoid u kojem je svaki element invertibilan.
Izvor:

Linearna algebra 1.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.

Font 1 Font 2