Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Monotona funkcija

Engleski naziv: Monotone or monotonic function

Definicija:
Neka je

i neka je

Kažemo da je funkcija f monotona na skupu S ako je rastuća ili padajuća na S.
Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.


Font 1 Font 2