Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Strogo monotona funkcija

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je

i neka je

Kažemo da je funkcija f strogo monotona na skupu S ako je strogo rastuća ili strogo padajuća na S.
Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.


Font 1 Font 2