Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Funkcija antisimetrična u odnosu na točku

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka su

i neka je

Funkcija f je antisimetrična u odnosu na točku c, ako vrijedi

  
Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.


Font 1 Font 2