Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Najstariji koeficijent polinoma

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je

P(x) = an xn + an-1 xn-1 + . . . + a1 x + a0,

polinom, a brojevi a1, . . . , an koeficijenti polinoma P. Ako je

polinom je n-tog stupnja, dok se an zove najstariji koeficijent polinoma P.
Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.


Font 1 Font 2