Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Abelova grupa

Engleski naziv: Abelian group

Definicija:

Grupa (G,•) koja ima svojstvo da je binarna operacija komutativna, tj. vrijedi

a • b = b • a, ∀a,b ∈ G

naziva se komutativna ili Abelova grupa.


Izvor:

Linearna algebra 1.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.

Font 1 Font 2