Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Racionalna funkcija nad R

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je

polinom stupnja m i neka je

polinom stupnja n. Funkcija

P(x)
Q(x)

koja je kvocijent dvaju polinoma od kojih Q nije nul polinom, zove se racionalna funkcija i označava se s

P
Q
.

Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2