Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Inverzna funkcija

Engleski naziv: Inverse function

Definicija:
Neka je

injekcija i

slika funkcije f. Za svaki element

tada postoji jedinstveni x kojeg je f preslikala u y. Definiramo funkciju

tako da elementu y pridružimo jedinstveni element x za koji vrijedi y = f(x), tj. stavljamo

Ovako definirana funkcija zove se inverzna funkcija funkcije f.
Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.


Font 1 Font 2