Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

n-člani skup

Engleski naziv: ???

Definicija:
Kažemo da skup A ima n elemanta ili da je A n-člani skup, ako postoji bijekcija sa skupa A na skup

prvih n prirodnih brojeva.
Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.


Font 1 Font 2