Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Prebrojiv skup

Engleski naziv: Countable set

Definicija:
Kažemo da skup A prebrojiv ako postoji injekcija skupa A u skup prirodnih brojeva .
Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2