Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Kvocijent diferencija

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je

otvoreni interval i

preslikavanje, te

neke točke intervala, pri čemu je

Tada broj

f(c) - f(d)
_______ .
c - d

zovemo kvocijent diferencija.
Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.


Font 1 Font 2