Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Derivacija funkcije u točki

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je

otvoreni interval i

funkcija, te

neka točka intervala. Ako kvocijent diferencija
f(x) - f(c)
_______ .
x - c
teži nekom realnom broju a, kada x teži prema c, tj. ako postoji

l i m
x->c
f(x) - f(c)
_______ .
x - c
i jednak je a, onda kažemo da funkcija f u točki c ima derivaciju. Broj a nazivamo derivacija funkcije f u točki c i taj broj označavamo s

f ' (c) ili Df (c).


Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2