Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Derivacija funkcije na intervalu

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je

otvoreni interval i

preslikavanje. Ako f ima derivaciju f ' (x) u svakoj točki intervala I onda kažemo da f ima derivaciju na intervalu I.
Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.


Font 1 Font 2