Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Točka infleksije

Engleski naziv: Inflection point

Definicija:
Neka je

otvoreni interval i

derivabilna funkcija. Kažemo da f ima infleksiju u

odnosno točka (c, f(c)) je točka infleksije grafa funkcije f, ako postoji realni broj

takav da je na intervalu

f konkavna i na intervalu

konveksna ili na intervalu

f je konveksna i na intervalu

konkavna.
Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.


Font 1 Font 2