Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Vertikalna asimptota na graf funkcije

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je

funkcija. Pravac

je vertikalna asimptota na graf funkcije f, ako f(x) teži ili , tj.

   

kada x teži prema x0,

slijeva odnosno zdesna.
Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.


Font 1 Font 2