Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Algebarska krivulja

Engleski naziv: Algebraic curve

Definicija:

Neka je

P: R2R

polinom od dvije varijable. Uređeni par (a, b) realnih brojeva zovemo nula polinoma P ako je

P(a, b) = 0.

Skup nula polinoma P zove se algebarska krivulja.


Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2