Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Opća eksponencijalna funkcija

Engleski naziv: Exponential function

Definicija:
Neka je

realan broj. Definiramo funkciju

na sljedeći način:

(1) Za svaki cijeli broj m vrijedi f(m) = am;

(2)  

(3) ako je a > 1 onda f strogo raste, a ako je 0 < a < 1 f strogo pada na

(4) za svaki realan broj y0 > 0 postoji jedinstveni realni broj x0 takav da je

y0 = f(x0),

tj. f preslikava na skup strogo pozitivnih realnih brojeva.

Može se dokazati da takva funkcija postoji i da je jedinstvena. Funkcija f zove se opća eksponencijalna funkcija baze a i označava se sa

     
Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.


Font 1 Font 2