Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Neperov logaritam

Engleski naziv: ???

Definicija:
Derivaciju funkcije

u točki x = 1 označimo s M. Broj M je dan sa
M =
l i m
x->1
log x
_____
x - 1
.
Broj 10M označavamo s e, logaritamsku funkciju loge označavamo sa ln, a za broj
ln x kažemo da je prirodni ili Neperov logaritam broja x.
Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2