Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Opća potencija

Engleski naziv: ???

Definicija:
Za svaki realan broj c i za svako x > 0 definira se funkcija

pomoću formule

x c = e c ln x,   x > 0.
Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.


Font 1 Font 2