Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Area kosinus hiperbolni

Engleski naziv: ???

Definicija:

Označimo sa Ch restrikciju funkcije ch na [0,+∞> . Area kosinus hiperbolni

Ch-1:[1,+∞>→R

je inverzna funkcija funkcije Ch dana formulom


Ch-1(y) = ln(y +
   ________

), y≥1.

Area kosinus hiperbolni još se označava s Arch.


Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2