Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Area kotangens hiperbolni

Engleski naziv: ???

Definicija:

Označimo sa Cth restrikciju funkcije ch na <0,+∞>. Area kotangens hiperbolni

Cth-1: <1,+&infin>→<0,+∞>

je inverzna funkcije Cth dana formulom_____

Area kotangens hiperbolni još se označava s Arcth.


Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2