Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Arkus kosinus

Engleski naziv: ???

Definicija:

Restrikciju kosinusa na segment [0,π] označavamo sa Cos. Inverzna funkcija od Cos

Cos-1:[-1,1]→[0,π]

naziva se arkus kosinus. Označava se i sa Arc cos.


Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2