Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Arkus kotangens

Engleski naziv: ???

Definicija:

Restrikciju kotangens na interval <0,π> označavamo sa Ctg. Inverzna funkcija od Ctg

Ctg-1:R→<0,π>

naziva se arkus kotangens. Označava se i sa Arc ctg.
Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.


Font 1 Font 2