Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Ravninska krivulja

Engleski naziv: ???

Definicija:
Za skup

kažemo da je glatka ravninska krivulja ako postoji interval

i bar jedan uređen par na I dva puta derivabilnih funkcija

takvih da je

               

i da je

                 

Umjesto (1) piše se

                 

i kažemo da su (2) parametarske jednadžbe krivulje (1). Varijabla t zove se parametar.
Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.


Font 1 Font 2