Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Primitivna funkcija

Engleski naziv: Primitive function

Definicija:
Primitivna funkcija funkcije

na otvorenom intervalu

zove se svaka funkcija F sa svojstvom da je

 

Skup svih primitivnih funkcija funkcije f označava se sa

   

i zove se antiderivacija ili neodređeni integral funkcije f.
Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.


Font 1 Font 2