Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Antiderivacija

Engleski naziv: ???

Definicija:

Primitivna funkcija funkcije f:I → R na otvorenom intervalu I ⊆ R zove se svaka funkcija F sa svojstvom da je

 

Skup svih primitivnih funkcija funkcije f označava se sa

∫f(x)dx ili ∫f

i zove se antiderivacija ili neodređeni integral funkcije f.


Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2