Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Trapezna formula

Engleski naziv: Trapezoidal rule or formula

Definicija:
Neka je

funkcija i neka je segment

podijeljen na n jednakih dijelova točkama

Formula

pri čemu je


____

i

zove se trapezna formula.
Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.


Font 1 Font 2