Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Simpsonova formula

Engleski naziv: Simpson's rule or formula

Definicija:
Neka je

funkcija i neka je segment

podijeljen na n jednakih dijelova (pri čemu je n paran broj) točkama

Neka je

   

Formula

pri čemu je


____

zove se Simpsonova formula.
Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.


Font 1 Font 2