Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Funkcija neprekidna u točki

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je na intervalu I = a, b definirana realna funkcija ƒ. Kažemo da je ƒ neprekidna u točki cI ako

∀ε > 0 ∃δ > 0 t.d. ∀ xI ( | x - c | < δ ) ⇒ ( | ƒ(x) - ƒ(c) | < ε ).


Izvor:

Matematička analiza 2, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2