Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Funkcija neprekidna na segmentu

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je I segment a, b , poluotvoren interval a, b ili a, b i ƒ realna funkcija definirana na I.
Kažemo da je funkcija ƒ neprekidna na I ako postoji otvoren interval I ' = a ', b ' i neprekidna funkcija ƒ ' : I ' → takvi da je

(i) II '
(i i) ƒ ' (x) = ƒ (x), xI.


Izvor:

Matematička analiza 2, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.


Definicija:
Za funkciju ƒ : a, b kažemo da je neprekidna na segmentu a, b ako je ƒ neprekidna u svakoj točki intervala a, b i ako je ƒ neprekidna slijeva u b i zdesna u a.
Izvor:

Matematička analiza 2, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2