Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Limes realne funkcije

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je I = a, b interval, cI i ƒ realna funkcija definirana u svakoj točki intervala osim možda u točki c. Za realan broj L kažemo da je limes funkcije ƒ u točki c odnosno kažemo da ƒ ima L kao limes u c ako za svako ε > 0 postoji δ > 0 tako da

(xI \ {c}; | x - c | < δ ) ⇒ ( | ƒ (x) - L | < ε ).

Pišemo

L = lim
xc
ƒ(x)

i čitamo ƒ teži (konvergira) prema L kada x teži prema c.
Izvor:

Matematička analiza 2, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2