Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Red

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je (an) niz realnih ili kompleksnih brojeva. Red, u notaciji ∑an je uređeni par ((an),(sn)) niza (an) i niza

s1 = a1, s2 = a1 + a2,..., sn = a1 + ... + an.

Za an kažemo da je opći član reda, a za sn da je n-ta parcijalna suma reda, a red



k = 1
an + k = a n + 1 + an + 2 + . . .

zovemo n-ti ostatak reda.
Izvor:

Matematička analiza 2, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2