Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Divergentan red

Engleski naziv: Divergent series

Definicija:
Za red ∑ an realnih ili kompleksnih brojeva kažemo da je divergentan ako je niz (sn) parcijalnih suma reda divergentan. Red realnih brojeva divergira k + ∞, odnosno k - ∞ ako niz (sn) divergira k + ∞, odnosno k - ∞. Pišemo

an = + ∞ , odnosno ∑ an = - ∞ .


Izvor:

Matematička analiza 2, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2