Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Red s pozitivnim članovima

Engleski naziv: ???

Definicija:
Za red ∑ an kažemo da je red s pozitivnim članovima ako je an ≥ 0 za svako n .
Izvor:

Matematička analiza 2, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2