Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Funkcijski red

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je a0, a1, a2... niz realnih ili kompleksnih funkcija definiranih na nekom skupu I0. Za svaki x iz I0 možemo definirati niz a0(x), a1(x), ... realnih, odnosno kompleksnih brojeva i red ∑ an(x) . Za red

an

kažemo da je funkcijski red ili red funkcija, a skupI svih xI0 za koje red ∑ an(x) konvergira zove se područje ili domena konvergencije reda.
Izvor:

Matematička analiza 2, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2