Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Izomorfizam grupa

Engleski naziv: Group isomorphism

Definicija:
Neka su i grupe, a

homomorfizam. Kažemo da je izomorfizam ako je bijekcija.
Kažemo da je grupa G izomorfna grupi H ako postoji barem jedan izomorfizam

i pišemo


Izvor:

Linearna algebra 1.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.

Font 1 Font 2