Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Maclaurinov red

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je I otvoren interval, cI i ƒ : I funkcija koja je klase C na intervalu I. Red potencijan = 0
ƒ(n)(c)
n!
xn ƒ(c) +
ƒ'(c)
1!
x + ... +
ƒ(n)(c)
n!
xn + . . ., x

zove se Maclaurinov red funkcije ƒ.
Izvor:

Matematička analiza 2, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2