Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Binomni koeficijent

Engleski naziv: Binomial coefficient

Definicija:
Za prirodni broj n binomni koeficijent definiramo s

n
k
=
n (n - 1 ) ... (n - k + 1)
k!
, k = 1, 2, ... , n.

Ako je a proizvoljan realni broj, onda binomni koeficijent definiramo s

a
0
= 1, a
k
=
a (a - 1 ) ... (a - k + 1)
k!
, k = 1, 2, ... .


Izvor:

Matematička analiza 2, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2